Piotr Stosio

radca prawny

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Renta z tytułu utraconych dochodów

Piotr Stosio12 marca 2020Komentarze (0)

Wypadki drogowe, wypadki przy pracy, czy w gospodarstwie rolnym mogą wiązać się poważnymi urazami. Nawet przy mniej skomplikowanych złamaniach poszkodowani otrzymują zwolnienie lekarskie, a te potrafią – z uwagi na przedłużający się okres powrotu do zdrowia, trwać miesiącami. Gdy po wypadku poszkodowany jest niezdolny do pracy, przysługuje mu renta z tytułu utraconych dochodów.

Renta z tytułu utraconych dochodów

Utrata lub ograniczenie zdolności zarobkowej po wypadku, wbrew pozorom, zdarza się bardzo często. Renta z tytułu utraconych dochodów przysługuje na przykład w takich sytuacjach jak:

  • Całkowita utrata zdolności do pracy.
  • Ograniczenie zdolności do pracy. Na przykład w sytuacji, gdy poszkodowany po wypadku nie jest w stanie wyrobić premii, którą uzyskiwał wcześniej.
  • Konieczność przekwalifikowania się do innego zawodu w związku z doznanymi urazami.

W jakiej wysokości można uzyskać rentę za utracone dochody?

Wszystko zależy od tego, czy poszkodowany otrzymuje rentę z ZUS lub osiąga inne dochody. W zależności od sytuacji, konieczne jest matematyczne wyliczenie różnicy pomiędzy dochodami osiąganymi wcześniej, a obecnymi. Jeżeli przed wypadkiem poszkodowany uzyskiwał dochody na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, a obecnie dostaje jedynie niewielką rentę, należy uwzględnić różnicę.

Podobną sytuację miał jeden z moich klientów. Pan Michał wcześniej był trenerem sportów walki. Po wypadku musiał zmienić profesję i zarabia dwa razy mniej. Dlatego też dochodził renty z tytułu utraconych dochodów, która została wyliczona jako różnica między dochodami, jakie otrzymywał, a tymi obecnie otrzymywanymi.

W przypadku całkowitej niezdolności do pracy należy uwzględnić wszystkie możliwości zarobkowe poszkodowanego. A więc podsumować wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody i wszelkie inne dodatkowe świadczenia. Na przykład te z innej pracy, choćby były nieopodatkowane. Renta z powodu utraconych dochodów przyznawana jest na czas niezdolności do pracy. A więc może być przyznana na przyszłość.

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy poszkodowany, który utracił możliwości zarobkowe, był bezrobotny. Temat ten omówię w innym tekście, który niedługo przygotuję na blogu.

Oczywiście, w sytuacji gdy renta z tytułu utraconych dochodów została już poszkodowanemu przyznana, możliwe jest jej podwyższenie.

Piotr Stosio

Radca Prawny

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 183 261e-mail: biuro@warszawskakancelaria.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez SSK Radcowie Prawni Stosio Kubiak spółka jawna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest SSK Radcowie Prawni Stosio Kubiak spółka jawna z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@warszawskakancelaria.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: