Piotr Stosio

radca prawny

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Renta na zwiększone potrzeby

Piotr Stosio30 kwietnia 2020Komentarze (0)

Jednym z dwóch podstawowych roszczeń rentowych przy najpoważniejszych wypadkach jest renta na zwiększone potrzeby. Poszkodowany poza dochodzeniem zadośćuczynienia i odszkodowania może domagać się przyznania renty w sytuacji, gdy po zdarzeniu zwiększyły się jego potrzeby.

Zgodnie z art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego jeżeli po wypadku zwiększyły się potrzeby poszkodowanego, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. To tyle jeśli chodzi o teorię i przepisy prawa. Ale to znajdziesz na niemal każdej stronie. Chcesz więc zapewne przeczytać, jak wygląda dochodzenie renty w praktyce 🙂

W bardzo dużym uproszczeniu renta z tytułu zwiększonych potrzeb dotyczy takich sytuacji, gdy w wyniku wypadku poszkodowany musi ponosić wyższe kosztów swojego utrzymania w zakresie usprawiedliwionych potrzeb życiowych. Wyższe potrzeby życiowe należy odnieść i porównać do stanu sprzed wypadku.

Czym są zwiększone potrzeby?

No dobrze, ale być może zastanawiasz się nad nazwą, którą wymieniłem i którą cały czas posługuję się. Co kryje się pod pojęciem „zwiększonych potrzeb„?

Chodzi przede wszystkim o szkodę przyszłą poszkodowanego, obejmującą wszelkie koszty i wydatki wywołane z obrażeń ciała, które będą ponoszone w przyszłości. O ile oczywiście są niezbędne i celowe. W ramach renty należy uwzględnić koszty, które nie podlegały naprawieniu w formie jednorazowego odszkodowania. A nie było tych wydatków przed wypadkiem.

Przyznanie tej renty nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany zaspokaja powyższe potrzeby bowiem wystarczające jest samo ich istnienie, jako następstwo czynu niedozwolonego.

Renta na zwiększone
potrzeby w praktyce

I tak, w skład renty na zwiększone potrzeby może wejść:

 • Koszt stałej opieki świadczonej przez osoby trzecie. Przez osoby najbliższe, ale niekoniecznie tylko przez nie.
 • Specjalna dieta potrzebna poszkodowanemu po wypadku. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęło się nawet, że w skład roszczenia może wejść nawet zwrot wydatków na podanie poszkodowanemu bardzie wyszukanych potraw, jeżeli istnieją takie zalecenia lekarskie.
 • Koszty prywatnych wizyt lekarskich, w tym ze specjalistami, jeżeli na bezpłatne porady na NFZ trzeba długo czekać. A wiesz zapewne, że zwykle trzeba czekać bardzo długo.
 • Rehabilitacja świadczona przez profesjonalistów, a także turnusy wyjazdowe i pobyty w sanatoriach.
 • Koszty przygotowania do innego zawodu, jeżeli będziesz ponosił je przyszłości regularnie. A w tym także opłacenie kursów i egzaminów.
 • Dojazdy do placówek medycznych i nie tylko, w sytuacji gdy poszkodowany nie powinien jeździć komunikacją publiczną.
 • Koszty nowoczesnych zabiegów medycznych, jeżeli poprawią stan zdrowia poszkodowanego.
 • Wizyty u psychologa i psychiatry, w sytuacji gdy poszkodowany doznał traumy po wypadku, bądź innego uszczerbku na zdrowiu psychicznym.
 • Sprzęt rehabilitacyjny, jeżeli trzeba go wymieniać regularnie.
 • Nabycie protez, specjalnego samochodu, bądź wózka inwalidzkiego.
 • Wiele innych zależnych konkretnej sytuacji chorego.

Każdy ze wskazanych przeze mnie przykładów może być ciekawym tematem oddzielnego tekstu, więc nie będę ich omawiał szczegółowo. Oczywiście to lista otwarta, bo każdy poszkodowany po najcięższych wypadach ponosi inne, różne koszty życia. Renta na zwiększone potrzeby może więc obejmować różne roszczenia.

Czy dla wykazania renty
potrzebuję faktur i paragonów?

No właśnie. I tak, i nie. Zgodnie z orzecznictwem polskich sądów wystarczy sam fakt, że posiadasz zwiększone potrzeby. Nie musisz co miesiąc wydatkować na swoje leczenie po 20 000 zł, aby w takiej wysokości otrzymać rentę po wypadku. Nie o to chodzi. Po prostu jako poszkodowany masz wybór sposobu naprawienia szkody.

I tak jak osoba, która dochodzi odszkodowania za naprawę pojazdu po wypadku nie musi posiadać faktury za jego naprawę, tak poszkodowany po wypadku samochodowym nie musi posiadać faktur i paragonów za ponoszone co miesiąc koszty leczenia. Tak, wiem, że ubezpieczyciele nadal przedłożenia tych faktur oczekują, ale zupełnie niesłusznie. Sądy mają inne zdanie na ten temat.

Niemniej jednak, nie da się ukryć, że posiadając wiele faktur i paragonów za ponoszone koszty leczenia, rehabilitacji, lekarstw, prywatnych wizyt lekarskich i wielu innych, masz większe szanse. Choćby wtedy, kiedy chcesz otrzymywać rentę już od początku procesu sądowego, wnosząc o jej zabezpieczenie. Musisz wtedy uprawdopodobnić swoje roszczenia. Najlepiej to zrobić właśnie za pomocą faktur i paragonów.

Pamiętaj więc, że przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany zaspokaja powyższe potrzeby. W tym zakresie po prostu wystarczające jest samo ich istnienie, jako następstwo czynu niedozwolonego. Nie musisz także posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, bądź o niezdolności do pracy, nie są one warunkiem uzyskania renty.

Jak szybko uzyskać rentę
na zwiększone potrzeby

Jeżeli ubezpieczyciel, pracodawca, sprawca wypadku drogowego, bądź inny zobowiązany za wypadek podmiot nie chce zapłacić odszkodowania i renty, konieczne jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Oczywiście postępowania sądowe w sprawach odszkodowawczych nie trwają krótko.

Raczej trzeba nastawić się na co najmniej 2 lata procesu. Tyle że w odróżnieniu od odszkodowania rentę po wypadku można uzyskać bardzo szybko Jak szybko? Nawet w miesiąc od złożenia pozwu. Służy do tego instytucja zabezpieczenia renty.

Jeżeli Cię to zainteresowało, to musisz koniecznie przeczytać przygotowany przeze mnie na ten temat artykuł!

Renta na zwiększone potrzeby

Pamiętaj też, że rentę na zwiększone potrzeby zawsze możesz podwyższyć. Niekoniecznie po wielu latach, ale wystarczy kilka miesięcy i zmiana twojej sytuacji życiowej. Albo choćby wzrost kosztów lekarstw, z których korzystasz miesiąc w miesiąc, bądź też podniesienie stawki godzinowej przez twojego rehabilitanta, bez którego nie wyobrażasz sobie dalszego funkcjonowania.

Raz przyznana przez sąd renta na zwiększone potrzeby może zostać podniesiona. W niektórych przypadkach istnieje też możliwość podwyższenia renty przyznanej w drodze zawartej ugody.

Może być ona przyznana na konkretny okres, na przykład do 2025 roku, gdy już wiadomo że zwiększone potrzeby będą istnieć w tym okresie, ale też na przyszłość bez daty końcowej. Wszystko zależy od konkretnych okoliczności i stanu zdrowia poszkodowanego.

Przeczytaj też moje poprzednie teksty na blogu rentapowypadku.com:

Piotr Stosio
Radca Prawny

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 183 261e-mail: biuro@warszawskakancelaria.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez SSK Radcowie Prawni Stosio Kubiak spółka jawna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest SSK Radcowie Prawni Stosio Kubiak spółka jawna z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@warszawskakancelaria.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: