Piotr Stosio

radca prawny

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Podwyższenie renty po wypadku

Piotr Stosio24 lutego 20205 komentarzy

Rosnąca inflacja, zwiększające się koszty życia powodują, że osoby otrzymujące rentę po wypadku mogą zacząć martwić się swoją sytuacją. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, że uzyskana renta, w wysokości nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie, po paru latach od zakończenia procesu sądowego nie przedstawia już takiej wartości jak bezpośrednio po jej przyznaniu.

Na szczęście możliwe jest podwyższenie renty po wypadku.

Rentę po wypadku uzyskują poszkodowani, którzy doznali najbardziej dotkliwych obrażeń w czasie wypadku i wymagają stałej pomocy, leczenia lub rehabilitacji. Najczęściej są to również sprawy z największym uszczerbkiem na zdrowiu, ale – jak w każdej dziedzinie – i w tym zakresie można znaleźć wyjątki.

Co może być podstawą podwyższenia renty?

Przede wszystkim coraz większe koszty życia i leczenia związanego z wypadkiem, na które składają się przede wszystkim droższa rehabilitacja oraz wyższe ceny leków. Koszty rehabilitacji oraz leczenia zazwyczaj ponosi się co miesiąc, zatem po kilku latach można boleśnie dla domowych finansów odczuć spadek wartości pieniądza, a tym samym spadek wartości uzyskanej renty po wypadku.

Już teraz godzina pracy rehabilitanta oscyluje w granicach 100-200 zł. Znaczenie mają również coraz wyższe koszty lekarstw, opieki świadczonej przez osoby trzecie i sprzętu rehabilitacyjnego, a także części zamiennych do niego oraz koszty serwisu.

W przypadku, gdy poszkodowany otrzymuje rentę z tytułu utraconych dochodów, podstawą będzie stale rosnące minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku lub przeciętne wynagrodzenie za pracę w roku poprzedzającym. Na tej podstawie ustala się zazwyczaj pierwotną wysokość przyznanej albo zasądzonej renty.

Podwyższenie renty po wypadku

Na szczęście, uzyskaną rentę po jakimś czasie można podwyższyć. Niezależnie od tego czy renta została przyznana na zwiększone potrzeby, utracone dochody, czy jako renta alimentacyjna, otrzymywana po śmierci osoby najbliższej – każda z nich może zostać zwaloryzowana lub zmieniona w zależności od potrzeb osoby poszkodowanej

Jeżeli więc, zastanawiasz się, czy podwyższenie renty po wypadku jest możliwe, to odpowiedź brzmi – tak, jest jak najbardziej możliwe. Niemniej, niezależnie od tego, czy zobowiązanym jest ubezpieczyciel, czy inny podmiot, swoje roszczenia należy odpowiednio uzasadnić.

Wbrew pozorom nie jest to aż tak skomplikowane, przy czym zwykle potrzebne jest kolejne postępowanie sądowe. Na szczęście trwa ono znacznie krócej niż pierwotne postępowanie o przyznanie renty po wypadku.

W przypadku pytań, wątpliwości lub chęci podwyższenia otrzymywanej renty o wypadku, zapraszam do kontaktu.

Piotr Stosio
Radca Prawny

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 183 261e-mail: biuro@ssk-legal.pl