Piotr Stosio

radca prawny

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Wypadki drogowe, wypadki przy pracy, czy w gospodarstwie rolnym mogą wiązać się poważnymi urazami. Nawet przy mniej skomplikowanych złamaniach poszkodowani otrzymują zwolnienie lekarskie, a te potrafią – z uwagi na przedłużający się okres powrotu do zdrowia, trwać miesiącami. Gdy po wypadku poszkodowany jest niezdolny do pracy, przysługuje mu renta z tytułu utraconych dochodów.

Renta z tytułu utraconych dochodów

Utrata lub ograniczenie zdolności zarobkowej po wypadku, wbrew pozorom, zdarza się bardzo często. Renta z tytułu utraconych dochodów przysługuje na przykład w takich sytuacjach jak:

  • Całkowita utrata zdolności do pracy.
  • Ograniczenie zdolności do pracy. Na przykład w sytuacji, gdy poszkodowany po wypadku nie jest w stanie wyrobić premii, którą uzyskiwał wcześniej.
  • Konieczność przekwalifikowania się do innego zawodu w związku z doznanymi urazami.

W jakiej wysokości można uzyskać rentę za utracone dochody

Wszystko zależy od tego, czy poszkodowany otrzymuje rentę z ZUS lub osiąga inne dochody. W zależności od sytuacji, konieczne jest matematyczne wyliczenie różnicy pomiędzy dochodami osiąganymi wcześniej, a obecnymi. Jeżeli przed wypadkiem poszkodowany uzyskiwał dochody na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, a obecnie dostaje jedynie niewielką rentę, należy uwzględnić różnicę.

Podobną sytuację miał jeden z moich klientów. Pan Michał wcześniej był trenerem sportów walki. Po wypadku musiał zmienić profesję i zarabia dwa razy mniej. Dlatego też dochodził renty z tytułu utraconych dochodów, która została wyliczona jako różnica między dochodami, jakie otrzymywał, a tymi obecnie otrzymywanymi.

W przypadku całkowitej niezdolności do pracy należy uwzględnić wszystkie możliwości zarobkowe poszkodowanego. A więc podsumować wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody i wszelkie inne dodatkowe świadczenia. Na przykład te z innej pracy, choćby były nieopodatkowane. Renta z powodu utraconych dochodów przyznawana jest na czas niezdolności do pracy. A więc może być przyznana na przyszłość.

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy poszkodowany, który utracił możliwości zarobkowe, był bezrobotny. Temat ten omówię w innym tekście, który niedługo przygotuję na blogu.

Oczywiście, w sytuacji gdy renta z tytułu utraconych dochodów została już poszkodowanemu przyznana, możliwe jest jej podwyższenie.

Piotr Stosio

Radca Prawny

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 183 261e-mail: biuro@ssk-legal.pl

Podwyższenie renty po wypadku

Piotr Stosio24 lutego 20205 komentarzy

Rosnąca inflacja, zwiększające się koszty życia powodują, że osoby otrzymujące rentę po wypadku mogą zacząć martwić się swoją sytuacją. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, że uzyskana renta, w wysokości nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie, po paru latach od zakończenia procesu sądowego nie przedstawia już takiej wartości jak bezpośrednio po jej przyznaniu.

Na szczęście możliwe jest podwyższenie renty po wypadku.

Rentę po wypadku uzyskują poszkodowani, którzy doznali najbardziej dotkliwych obrażeń w czasie wypadku i wymagają stałej pomocy, leczenia lub rehabilitacji. Najczęściej są to również sprawy z największym uszczerbkiem na zdrowiu, ale – jak w każdej dziedzinie – i w tym zakresie można znaleźć wyjątki.

Co może być podstawą podwyższenia renty?

Przede wszystkim coraz większe koszty życia i leczenia związanego z wypadkiem, na które składają się przede wszystkim droższa rehabilitacja oraz wyższe ceny leków. Koszty rehabilitacji oraz leczenia zazwyczaj ponosi się co miesiąc, zatem po kilku latach można boleśnie dla domowych finansów odczuć spadek wartości pieniądza, a tym samym spadek wartości uzyskanej renty po wypadku.

Już teraz godzina pracy rehabilitanta oscyluje w granicach 100-200 zł. Znaczenie mają również coraz wyższe koszty lekarstw, opieki świadczonej przez osoby trzecie i sprzętu rehabilitacyjnego, a także części zamiennych do niego oraz koszty serwisu.

W przypadku, gdy poszkodowany otrzymuje rentę z tytułu utraconych dochodów, podstawą będzie stale rosnące minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku lub przeciętne wynagrodzenie za pracę w roku poprzedzającym. Na tej podstawie ustala się zazwyczaj pierwotną wysokość przyznanej albo zasądzonej renty.

Podwyższenie renty po wypadku

Na szczęście, uzyskaną rentę po jakimś czasie można podwyższyć. Niezależnie od tego czy renta została przyznana na zwiększone potrzeby, utracone dochody, czy jako renta alimentacyjna, otrzymywana po śmierci osoby najbliższej – każda z nich może zostać zwaloryzowana lub zmieniona w zależności od potrzeb osoby poszkodowanej

Jeżeli więc, zastanawiasz się, czy podwyższenie renty po wypadku jest możliwe, to odpowiedź brzmi – tak, jest jak najbardziej możliwe. Niemniej, niezależnie od tego, czy zobowiązanym jest ubezpieczyciel, czy inny podmiot, swoje roszczenia należy odpowiednio uzasadnić.

Wbrew pozorom nie jest to aż tak skomplikowane, przy czym zwykle potrzebne jest kolejne postępowanie sądowe. Na szczęście trwa ono znacznie krócej niż pierwotne postępowanie o przyznanie renty po wypadku.

W przypadku pytań, wątpliwości lub chęci podwyższenia otrzymywanej renty o wypadku, zapraszam do kontaktu.

Piotr Stosio
Radca Prawny

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 183 261e-mail: biuro@ssk-legal.pl