Piotr Stosio

radca prawny

Opis.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Poszkodowanemu należy się renta po wypadku samochodowym wtedy, gdy wystąpiły u niego zwiększone potrzeby, bądź też gdy utracił dochody. Renta po wypadku samochodowym może zostać przyznana na stałe, bądź na czas ograniczony. Zazwyczaj są to sytuacje występujące w przypadku najpoważniejszych wypadków komunikacyjnych, ale nie zawsze.

Czy trzeba czekać na zakończenie leczenia?

Zacznę od pytania pozornie nie związanego z tekstem. Niemniej ostatnio często otrzymuję takie pytania. Czy warto zgłaszać roszczenia ubezpieczycielowi jak najszybciej, czy czekać jednak na zakończenie leczenia?

Oczywiście, że warto jak najszybciej! W mojej ocenie czekanie nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia.

Tak samo jest z rentą po wypadku samochodowym czy wypadku przy pracy. Moim zdaniem warto zgłosić roszczenia, jak najszybciej, choćby po to, żeby jak najszybciej zacząć otrzymywać pierwsze świadczenia.

Renta po wypadku samochodowym w praktyce

renta po wypadku samochodowym

Renta po wypadku samochodowym należy się osobie, która utraciła całkowicie bądź częściowo zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, zwiększyły się jej potrzeby.

Wtedy też poszkodowany w wypadku samochodowym może żądać od sprawcy i jego ubezpieczyciela odpowiedniej renty. Tak więc renta przysługuje w takich sytuacjach:

 • potrzeby poszkodowanego zwiększyły się choćby z uwagi na konieczność ponoszenia dalszych leczenia, opieki świadczonej przez osoby trzecie, rehabilitacji czy specjalistycznej diety, kosztów dojazdów do placówek medycznych, a także wielu innych,
 • poszkodowany utracił częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej – wówczas renta ma pokryć część (lub całość) dochodów, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie uległ wypadkowi.

W przypadku utraconych dochodów (renty wyrównawczej) podstawą do wyliczenia renty powinno być ustalenie, na jakie zarobki poszkodowany mógłby liczyć, gdyby nie wypadek, a jakie uzyskuje obecnie.

Renta po zakończonym postępowaniu sądowym

Z mojego doświadczenia wynika, że często zdarzają się sprawy sądowe o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w których z różnych powodów nie jest zgłaszane roszczenie o rentę. Zdarza się to wręcz nagminnie. I to nawet w takich sytuacjach, gdy wprost z opinii biegłych sądowych wynika, że renta należy się poszkodowanemu.

W konsekwencji poszkodowany może dochodzić renty po zakończeniu sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie. A nawet po zawartej ugodzie. Prowadzę wiele takich spraw, zakończonych wyrokiem kilka, bądź nawet kilkanaście lat temu.

Pamiętam sytuację mojej Klientki, która doznała poważnych obrażeń w wyniku wypadku w autobusie. Pierwsze postępowanie dotyczyło wyłącznie zadośćuczynienia i odszkodowania. W ogóle nie zabezpieczało jej pozostałych roszczeń, w tym o rentę na zwiększone potrzeby, a także odszkodowania za poniesione koszty leczenia. Okazało się, że konieczne jest drugie postępowanie, które zakończyło się sukcesem.

 

Piotr Stosio

Radca Prawny

*****

Przeczytaj na temat odszkodowania po wypadku motocyklisty, a także jak szybko uzyskać rentę po wypadku.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 183 261e-mail: biuro@warszawskakancelaria.com

Renta na zwiększone potrzeby

Piotr Stosio30 kwietnia 2020Komentarze (0)

Jednym z dwóch podstawowych roszczeń rentowych przy najpoważniejszych wypadkach jest renta na zwiększone potrzeby. Poszkodowany poza dochodzeniem zadośćuczynienia i odszkodowania może domagać się przyznania renty w sytuacji, gdy po zdarzeniu zwiększyły się jego potrzeby.

Zgodnie z art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego jeżeli po wypadku zwiększyły się potrzeby poszkodowanego, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. To tyle jeśli chodzi o teorię i przepisy prawa. Ale to znajdziesz na niemal każdej stronie. Chcesz więc zapewne przeczytać, jak wygląda dochodzenie renty w praktyce 🙂

W bardzo dużym uproszczeniu renta z tytułu zwiększonych potrzeb dotyczy takich sytuacji, gdy w wyniku wypadku poszkodowany musi ponosić wyższe kosztów swojego utrzymania w zakresie usprawiedliwionych potrzeb życiowych. Wyższe potrzeby życiowe należy odnieść i porównać do stanu sprzed wypadku.

Czym są zwiększone potrzeby?

No dobrze, ale być może zastanawiasz się nad nazwą, którą wymieniłem i którą cały czas posługuję się. Co kryje się pod pojęciem „zwiększonych potrzeb„?

Chodzi przede wszystkim o szkodę przyszłą poszkodowanego, obejmującą wszelkie koszty i wydatki wywołane z obrażeń ciała, które będą ponoszone w przyszłości. O ile oczywiście są niezbędne i celowe. W ramach renty należy uwzględnić koszty, które nie podlegały naprawieniu w formie jednorazowego odszkodowania. A nie było tych wydatków przed wypadkiem.

Przyznanie tej renty nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany zaspokaja powyższe potrzeby bowiem wystarczające jest samo ich istnienie, jako następstwo czynu niedozwolonego.

Renta na zwiększone
potrzeby w praktyce

I tak, w skład renty na zwiększone potrzeby może wejść:

 • Koszt stałej opieki świadczonej przez osoby trzecie. Przez osoby najbliższe, ale niekoniecznie tylko przez nie.
 • Specjalna dieta potrzebna poszkodowanemu po wypadku. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęło się nawet, że w skład roszczenia może wejść nawet zwrot wydatków na podanie poszkodowanemu bardzie wyszukanych potraw, jeżeli istnieją takie zalecenia lekarskie.
 • Koszty prywatnych wizyt lekarskich, w tym ze specjalistami, jeżeli na bezpłatne porady na NFZ trzeba długo czekać. A wiesz zapewne, że zwykle trzeba czekać bardzo długo.
 • Rehabilitacja świadczona przez profesjonalistów, a także turnusy wyjazdowe i pobyty w sanatoriach.
 • Koszty przygotowania do innego zawodu, jeżeli będziesz ponosił je przyszłości regularnie. A w tym także opłacenie kursów i egzaminów.
 • Dojazdy do placówek medycznych i nie tylko, w sytuacji gdy poszkodowany nie powinien jeździć komunikacją publiczną.
 • Koszty nowoczesnych zabiegów medycznych, jeżeli poprawią stan zdrowia poszkodowanego.
 • Wizyty u psychologa i psychiatry, w sytuacji gdy poszkodowany doznał traumy po wypadku, bądź innego uszczerbku na zdrowiu psychicznym.
 • Sprzęt rehabilitacyjny, jeżeli trzeba go wymieniać regularnie.
 • Nabycie protez, specjalnego samochodu, bądź wózka inwalidzkiego.
 • Wiele innych zależnych konkretnej sytuacji chorego.

Każdy ze wskazanych przeze mnie przykładów może być ciekawym tematem oddzielnego tekstu, więc nie będę ich omawiał szczegółowo. Oczywiście to lista otwarta, bo każdy poszkodowany po najcięższych wypadach ponosi inne, różne koszty życia. Renta na zwiększone potrzeby może więc obejmować różne roszczenia.

Czy dla wykazania renty
potrzebuję faktur i paragonów?

No właśnie. I tak, i nie. Zgodnie z orzecznictwem polskich sądów wystarczy sam fakt, że posiadasz zwiększone potrzeby. Nie musisz co miesiąc wydatkować na swoje leczenie po 20 000 zł, aby w takiej wysokości otrzymać rentę po wypadku. Nie o to chodzi. Po prostu jako poszkodowany masz wybór sposobu naprawienia szkody.

I tak jak osoba, która dochodzi odszkodowania za naprawę pojazdu po wypadku nie musi posiadać faktury za jego naprawę, tak poszkodowany po wypadku samochodowym nie musi posiadać faktur i paragonów za ponoszone co miesiąc koszty leczenia. Tak, wiem, że ubezpieczyciele nadal przedłożenia tych faktur oczekują, ale zupełnie niesłusznie. Sądy mają inne zdanie na ten temat.

Niemniej jednak, nie da się ukryć, że posiadając wiele faktur i paragonów za ponoszone koszty leczenia, rehabilitacji, lekarstw, prywatnych wizyt lekarskich i wielu innych, masz większe szanse. Choćby wtedy, kiedy chcesz otrzymywać rentę już od początku procesu sądowego, wnosząc o jej zabezpieczenie. Musisz wtedy uprawdopodobnić swoje roszczenia. Najlepiej to zrobić właśnie za pomocą faktur i paragonów.

Pamiętaj więc, że przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb nie jest uzależnione od wykazania, że poszkodowany zaspokaja powyższe potrzeby. W tym zakresie po prostu wystarczające jest samo ich istnienie, jako następstwo czynu niedozwolonego. Nie musisz także posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, bądź o niezdolności do pracy, nie są one warunkiem uzyskania renty.

Jak szybko uzyskać rentę
na zwiększone potrzeby

Jeżeli ubezpieczyciel, pracodawca, sprawca wypadku drogowego, bądź inny zobowiązany za wypadek podmiot nie chce zapłacić odszkodowania i renty, konieczne jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Oczywiście postępowania sądowe w sprawach odszkodowawczych nie trwają krótko.

Raczej trzeba nastawić się na co najmniej 2 lata procesu. Tyle że w odróżnieniu od odszkodowania rentę po wypadku można uzyskać bardzo szybko Jak szybko? Nawet w miesiąc od złożenia pozwu. Służy do tego instytucja zabezpieczenia renty.

Jeżeli Cię to zainteresowało, to musisz koniecznie przeczytać przygotowany przeze mnie na ten temat artykuł!

Renta na zwiększone potrzeby

Pamiętaj też, że rentę na zwiększone potrzeby zawsze możesz podwyższyć. Niekoniecznie po wielu latach, ale wystarczy kilka miesięcy i zmiana twojej sytuacji życiowej. Albo choćby wzrost kosztów lekarstw, z których korzystasz miesiąc w miesiąc, bądź też podniesienie stawki godzinowej przez twojego rehabilitanta, bez którego nie wyobrażasz sobie dalszego funkcjonowania.

Raz przyznana przez sąd renta na zwiększone potrzeby może zostać podniesiona. W niektórych przypadkach istnieje też możliwość podwyższenia renty przyznanej w drodze zawartej ugody.

Może być ona przyznana na konkretny okres, na przykład do 2025 roku, gdy już wiadomo że zwiększone potrzeby będą istnieć w tym okresie, ale też na przyszłość bez daty końcowej. Wszystko zależy od konkretnych okoliczności i stanu zdrowia poszkodowanego.

Przeczytaj też moje poprzednie teksty na blogu rentapowypadku.com:

Piotr Stosio
Radca Prawny

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 183 261e-mail: biuro@warszawskakancelaria.com

Jedną z tych rzeczy, których poszkodowani w wypadkach boją się najbardziej, przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego, jest długość procesu sądowego. To prawda. Największe i najtrudniejsze sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę trwają nawet po kilka lat.

W przypadku renty istnieje jednak możliwość błyskawicznego jej uzyskania. Jeżeli więc zastanawiasz się, jak szybko uzyskać rentę po wypadku, to przeczytaj koniecznie mój tekst.

Zabezpieczenie renty po wypadku

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Brałeś udział w poważnym wypadku. Wyszedłeś ze szpitala, a żeby wrócić do zdrowia, musisz niezwłocznie podjąć rehabilitację, którą bezpłatnie na NFZ otrzymasz za kilka miesięcy. I to pewnie tylko jeden turnus. W dodatku swoje kosztują lekarstwa, sprzęt ortopedyczny, wiele wydajesz także na dojazdy do placówek medycznych. Musisz opłacić też prywatne wizyty lekarskie, bo do specjalistów na NFZ nie jest łatwo dostać się.

Myślisz, że jak jesteś poszkodowanym w wypadku, to ubezpieczyciel sprawcy szybko wypłaci Ci należne świadczenia. Tymczasem nie dość, że trzeba wypełnić stertę skomplikowanych dokumentów, wszystko dokładnie opisać, to jeszcze za każdym razem traktują Cię jak oszusta, który chce wyłudzić odszkodowanie i rentę po wypadku. A Ty chcesz tylko to, co Tobie się należy.

Po 2 miesiącach otrzymujesz kilka czy kilkanaście tysięcy zadośćuczynienia i odszkodowania, które nie wystarczają na wszystko. Przeraża Cię, gdy myślisz o procesie sądowym. Mimo że wszyscy informują, że aby otrzymać odpowiednie środki, trzeba wytoczyć powództwo przeciwko firmie ubezpieczeniowej sprawcy wypadku.

Jak szybko uzyskać rentę po wypadku?

I faktycznie, największe sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę po wypadku potrafią trwać po 3 lata. A nawet i dłużej. To nie znaczy jednak, że musisz długo czekać na należne Ci pieniądze, bądź przyjmować za wszelką cenę niekorzystną propozycję ugody przygotowaną przez ubezpieczyciela.

Właśnie w takich sytuacja z pomocą przychodzi instytucja zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym! Być może słyszałeś o niej w telewizji, bo o zabezpieczeniu różnych… sytuacji było ostatnio głośno w polityce, ale tym zajmować się nie będę.

Jeżeli jesteś poszkodowanym w wypadku, możesz uzyskać zabezpieczenie renty po wypadku na czas procesu. W takiej sytuacji będziesz co miesiąc dostawał rentę, tak jakbyś dostawał ją po zakończonym wyroku. Nie ma znaczenia, że proces sądowy potrwa 4 lata. Możesz zabezpieczyć swoją przyszłość już na jego starcie, otrzymując właśnie dodatkowe środki przez te 4 lata.

To nieco podobna formuła do zabezpieczenia alimentów na dzieci w przypadku rozwodu. O tym możesz przeczytać szerzej na innym bardzo popularnym blogu o rozwodzie z grupy Web.Lex.

Zabezpieczenie renty po wypadku w praktyce

Generalnie, aby uzyskać zabezpieczenie w postępowaniu cywilnym należy wykazać interes prawny oraz uprawdopodobnić roszczenie.

Jak szybko uzyskać rentę po wypadku

W przypadku renty po wypadku, niezależnie od tego, czy to renta wyrównawcza z tytułu utraconych dochodów czy z tytułu zwiększonych potrzeb, jest więc łatwiej! A to dlatego, że wystarczy uprawdopodobnić, że należy Ci się renta po wypadku, nie musisz tego udowadniać.

Ale co to znaczy uprawdopodobnić? W bardzo dużym skrócie pokazać, że renta Ci się należy, bo co miesiąc ponosisz koszty leczenia, rehabilitacji, opieki, dojazdów, rehabilitacji i wielu innych. W jaki sposób to zrobić? Możliwości jest bardzo wiele, ale na ten temat przygotuję oddzielny tekst.

A więc reasumując, prawdą jest, że procesy sądowe o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty trwają długo. Ale w odróżnieniu od odszkodowania i zadośćuczynienia rentę po wypadku można uzyskać bardzo szybko. Nie jest to aż tak skomplikowane, to nie fizyka kwantowa. Często wśród swoich klientów słyszę wątpliwości, czy aby na pewno warto iść do sądu? Warto! Sądy, zwyczajnie, też są dla ludzi.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu, chętnie na nie odpowiem.

Piotr Stosio
Radca Prawny

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 183 261e-mail: biuro@warszawskakancelaria.com

Renta alimentacyjna po wypadku

Piotr Stosio01 kwietnia 2020Komentarze (0)

Śmierć najbliższego członka rodziny to trudne przeżycie. Zwłaszcza gdy ten był jedynym, bądź jednym z żywicieli rodziny. Ustawodawca przewidział skutki tego zdarzenia. Najbliższemu zmarłego przysługuje więc renta alimentacyjna po wypadku. Można ją uzyskać od osoby odpowiedzialnej za wypadek śmiertelny. Jeżeli jest to wypadek drogowy, bądź wypadek przy pracy, także od jego ubezpieczyciela z ubezpieczenia OC.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty. Oblicza się ją stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Powyższe dwa zdania to przepis wyciągnięty z kodeksu. Pewnie trudno go zrozumieć, jak to prawnicze wywody A więc co on oznacza w praktyce? W bardzo dużym skrócie celem renty alimentacyjnej po wypadku jest pewne wynagrodzenie szkody członka rodziny zmarłego polegającej na utracie żywiciela.

Zapytacie komu należy się renta alimentacyjna. No właśnie, wbrew pozorom niekoniecznie tylko najbliższemu członkowi rodziny! Przygotuję o tym jeden z tekstów, bo to ciekawa kwestia, często pomijana.

Renta alimentacyjna po wypadku

Komu więc może należeć się renta alimentacyjna:

 • Żonie po śmierci męża i mężowi po śmierci żony.
 • Dzieciom po śmierci ojca lub matki.
 • Czasem nawet wnukom po śmierci dziadków.
 • Każdej osobie, której zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.

A w jakiej wysokości można uzyskać rentę alimentacyjną?

Wiele zależy od możliwości zarobkowych zmarłego. Jeżeli były wysokie, to wysokość renty alimentacyjnej po wypadku również powinna być wysoka. Pamiętam do dzisiaj sprawę wypadku komunikacyjnego prezesa dużej spółki, który zarabiał miesięcznie kwoty rzędu 60 000 zł. A czasem nawet więcej, biorąc pod uwagę wszystkie dywidendy, premie i nagrody. Jego dzieci, po jego śmierci w wyniku wypadku, otrzymały wskutek orzeczenia sądu rentę alimentacyjną w wysokości po ok. 9 000 zł miesięcznie. Moim zdaniem to sporo, biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie w naszym kraju. Ale w tej sytuacji wcale nie tak dużo.

Uprawniony do alimentów powinien więc otrzymać taką rentę alimentacyjną, jakie alimenty utrzymywałby, gdyby zobowiązany żył.

Powinny one zatem zależeć od możliwości majątkowych zmarłego i potrzeb uprawnionego. Także i w przypadku renty alimentacyjnej możliwe jest jej podwyższenie.

Zapraszam do kontaktu i zadawania pytań w komentarzach.

 

Piotr Stosio

Radca Prawny

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 183 261e-mail: biuro@warszawskakancelaria.com

Wypadki drogowe, wypadki przy pracy, czy w gospodarstwie rolnym mogą wiązać się poważnymi urazami. Nawet przy mniej skomplikowanych złamaniach poszkodowani otrzymują zwolnienie lekarskie, a te potrafią – z uwagi na przedłużający się okres powrotu do zdrowia, trwać miesiącami. Gdy po wypadku poszkodowany jest niezdolny do pracy, przysługuje mu renta z tytułu utraconych dochodów.

Renta z tytułu utraconych dochodów

Utrata lub ograniczenie zdolności zarobkowej po wypadku, wbrew pozorom, zdarza się bardzo często. Renta z tytułu utraconych dochodów przysługuje na przykład w takich sytuacjach jak:

 • Całkowita utrata zdolności do pracy.
 • Ograniczenie zdolności do pracy. Na przykład w sytuacji, gdy poszkodowany po wypadku nie jest w stanie wyrobić premii, którą uzyskiwał wcześniej.
 • Konieczność przekwalifikowania się do innego zawodu w związku z doznanymi urazami.

W jakiej wysokości można uzyskać rentę za utracone dochody?

Wszystko zależy od tego, czy poszkodowany otrzymuje rentę z ZUS lub osiąga inne dochody. W zależności od sytuacji, konieczne jest matematyczne wyliczenie różnicy pomiędzy dochodami osiąganymi wcześniej, a obecnymi. Jeżeli przed wypadkiem poszkodowany uzyskiwał dochody na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, a obecnie dostaje jedynie niewielką rentę, należy uwzględnić różnicę.

Podobną sytuację miał jeden z moich klientów. Pan Michał wcześniej był trenerem sportów walki. Po wypadku musiał zmienić profesję i zarabia dwa razy mniej. Dlatego też dochodził renty z tytułu utraconych dochodów, która została wyliczona jako różnica między dochodami, jakie otrzymywał, a tymi obecnie otrzymywanymi.

W przypadku całkowitej niezdolności do pracy należy uwzględnić wszystkie możliwości zarobkowe poszkodowanego. A więc podsumować wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody i wszelkie inne dodatkowe świadczenia. Na przykład te z innej pracy, choćby były nieopodatkowane. Renta z powodu utraconych dochodów przyznawana jest na czas niezdolności do pracy. A więc może być przyznana na przyszłość.

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy poszkodowany, który utracił możliwości zarobkowe, był bezrobotny. Temat ten omówię w innym tekście, który niedługo przygotuję na blogu.

Oczywiście, w sytuacji gdy renta z tytułu utraconych dochodów została już poszkodowanemu przyznana, możliwe jest jej podwyższenie.

Piotr Stosio

Radca Prawny

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 604 183 261e-mail: biuro@warszawskakancelaria.com